ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΛΗ - ΧΑΤΖΗΔΕΛΙΟΥ


Μεγάλου Αλεξάνδρου 50
57200
Λαγκαδάς
Θεσσαλονίκη
23940 24671 & 23940 24593
6973 022 376
info@physiokiki.gr
http://www.physiokiki.gr


Φυσικοθεραπευτήριο Κυριακή Κόλη - Χατζηδέλιου

Μεγάλου Αλεξάνδρου 50 Λαγκαδάς

Τηλ. 23940 24671 & 23940 24593

Κιν.:6973022376 

Οδηγίες

Από :  or 

Σε      :  or